W dniach od 22 września do 2 października br. przeprowadzona będzie ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów ds. ewaluacji  z  Kuratorium Oświaty w Warszawie.  Badanie dotyczyć będzie jakości pracy przedszkola w 12 obszarach. Informacje pozyskiwane będą od dyrektora, nauczycieli, organu prowadzącego, partnerów współpracujących z przedszkolem, a przede wszystkim od Rodziców i Przedszkolaków.

Efektem pracy wizytatorów będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania przedszkola. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo nasze przedszkole. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej. Można również wypełnić ankietę w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w przedszkolu. Login i hasło do ankiet on-line lub jej formę papierową otrzymają państwo od nauczyciela w grupie.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą przedszkolną społeczność.

z wyrazami szacunku

 

Dyrektor Przedszkola nr 1

 

  Dorota Alicja Malarska